SRK Břízky

Aktivity ❤️Pokud máte zájem zúčastnit se některého cvičení, neváhejte kontaktovat lektora, který má danou aktivitu na starosti.

Cvičení pro děti 👩‍👧

Cvičení batolat (1,5–3 roky)

🤸 Jana Holubová 📅 čtvrtek, 10:00–11:00 💰 pronájem

🔍 zobrazit podrobnosti

Toto cvičení je určené pro děti od 1,5 do 3 let, v doprovodu rodičů. Děti při cvičení objevují nové věci, získávají nové zkušenosti, učí se toleranci i respektu a mohou si najít nové kamarády. Na hodině se učíme novým dovednostem, říkankám, písničkám, spolupráci a respektování dalších dětí, odvaze, procvičujeme jemnou a hrubou motoriku, procvičujeme mysl a řeč.

Cvičení dětí s nadváhou (6-12 let)

🤸 Monika Všetečková 📅 pondělí, 15:00–16:00 💰 50 Kč

🔍 zobrazit podrobnosti

Zábavné pohybové aktivity dětí s mírnou nadváhou, zaměřené na všestranné sportování pro radost a zdraví. Cílem je, aby děti získaly nejen pozitivní vztah k pravidelnému pohybu a měly možnost odzkoušet si z plejády sportovních dovedností tu, která jim bude nejlépe vyhovovat pro jejich budoucí zdravotní kondici, ale také se seznámily s pravidly správné životosprávy.

DĚTI NA STARTU - Mladší školní děti (6-12 let)

🤸 Monika Všetečková 📅 pondělí, 16:00–17:00 💰 50 Kč

🔍 zobrazit podrobnosti

V těchto cvičebních hodinách děti navazují na pohybové dovednosti již získané v lekcích předešlých (pro děti 3–4 roky, 4–5,5 let a 5,5–7 let). Pokud tyto naše lekce neabsolvovaly, nevadí, začlení se dle svých dovedností do skupinky dětí jim odpovídající. Během každé lekce děti absolvují trénink směřující k postupnému rozvoji dovedností všestranného sportování, a to s cílem získání obratnosti, výbušnosti, rychlosti, síly i vytrvalosti. Cílíme k rozvoji jejich celkové tělesné koordinace, kondice, výkonosti, pohyblivosti. V této věkové kategorii již lze děti směřovat, v závislosti na jejich tělesných dispozicích a talentu, k pro ně vhodným sportovním disciplínám. Pro pokračování pohybového rozvoje, v co největším spektru dovedností, však preferujeme aktivity atletické a míčové. Vše na základě her a radosti z pohybu, nikoliv drilování.

DĚTI NA STARTU - MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI (6-12 let)

🤸 Monika Všetečková 📅 středa, 17:00–17:50 💰 50 Kč

🔍 zobrazit podrobnosti

V těchto cvičebních hodinách děti navazují na pohybové dovednosti již získané v lekcích pro děti 2,5–5,5 let. Pokud tyto naše lekce neabsolvovaly, nevadí, začlení se dle svých dovedností do skupinky dětí jim odpovídající. Během každé lekce děti absolvují trénink směřující k postupnému rozvoji dovedností všestranného sportování, s cílem získání obratnosti, výbušnosti, rychlosti, síly i vytrvalosti, a v neposlední řadě i v rozsahu pohyblivosti, včetně práce s míčem. Vše na základě her a radosti z pohybu, nikoliv drilování.

DĚTI NA STARTU - NEJMLADŠÍ (3-4 roky)

🤸 Anna Dončuk Kolářová 📅 středa, 16:00–16:50 💰 50 Kč

🔍 zobrazit podrobnosti

Cvičební hodiny děti absolvují již samostatně, bez spoluúčasti svých blízkých dospělých. Pomáháme tím dětem k osamostatňování, k začleňování se do kolektivu dětí majících rády pohyb, ale i k prvnímu vštěpování disciplíny při společném sportování, a to za účelem ochrany jejich zdraví. Smyslem těchto pohybových lekcí je, systematicky rozvíjet již u dětí tohoto útlého věku správně prováděné základní motorické dovednosti zaměřené na jejich pohybovou všestrannost. Laskavým, individuálním přístupem ke každému dítku se snažíme v dětech podporovat radost z každého dosaženého kvalitativně pohybového zlepšení. Potlačujeme vzájemné soupeření a nevraživost, hlídáme spokojenost každého dítka, tím i rodičů či prarodičů. Všechno co se děti naučí přes zimní období v tělocvičně, zkoušíme v jarně letním období i venku, v blízkém okolí areálu v Břízkách.

Tato cvičení jsou prvním krokem, prvním obdobím, systematického a dlouhodobě vedeného, pohybově všestranného rozvoje každého dítka takto aktivně zapojeného do pravidelného sportování.

DNS - PŘEDŠKOLÁCI (4-6 let)

🤸 Jiřina Vargová 📅 úterý, 16:00–17:30 💰 50 Kč

🔍 zobrazit podrobnosti

V těchto cvičebních lekcích pokračujeme v systematickém a dlouhodobě vedeném, pohybově všestranném rozvoji každého aktivně zapojeného dítka do našich cvičebních aktivit. Snažíme se rozvíjet jeho radost, a to nejen z jakéhokoliv pohybu formou kolektivního herního zapojení, ale i radosti z jeho individuálních dovedností, které cíleně směřujeme k jeho pohybově sportovním základům v disciplínách podporujících motorickou všestrannost , tělesnou kondici, obratnost a zdraví. Všechno co se děti naučí přes zimní období v tělocvičně, zkoušíme v jarně letním období i venku, v blízkém okolí areálu v Břízkách.

Kondice 🏋️‍♂️

Bodystyling, kondiční kruhový trénink

🤸 Jiřina Vargová 📅 středa, 19:25–20:40 💰 70 Kč *

🔍 zobrazit podrobnosti

O cvičební aktivitě:

 • Samotnému kruhovému tréninku předchází společné krátké rozcvičení v rytmickém tempu, za účelem rozehřátí, rozdýchání a nastartování tepové frekvence.
 • Každý kdo přijde, pak absolvuje samostatně celý kruhový trénink (cca 1 hodina) na jednotlivých stanovištích, s tím, že na každém stanovišti jsou nakombinovány posilovací cviky zaměřené vždy na partie svalů určité části těla (svaly břicha, hyžďí, stehen, lýtek, zad, prsou, paží, ramen) s doplněním cviků na jejich protažení.
 • Intenzitu posilování si volí každý sám podle své okamžité potřeby (např. začínající, či v plném zdraví a tréninku, nebo po nemoci) a to pomocí posilovacího náčiní, nářadí a svojí individuální volbou zátěže a frekvence opakování jednotlivých cviků.
 • Abychom neodcházeli z tréninku udýchaní, celá cvičební aktivita končí společnou cca 20minutovou relaxací formou strečinku a protažení rozehřátých svalů.
 • Všechny tři části, z nichž se tato cvičební aktivita skládá, jsou podkresleny odpovídající rytmickou či relaxační muzikou.

Co mohu k této aktivitě ještě dodat?

 • Jejím cílem je získání a udržování celkové kondice (srdeční, dechové), zpevňování svalů a udržování svalové rovnováhy.
 • Jsem tam od toho, abych poradila, jak kondici získat, udržovat si ji, jak správně jednotlivé cviky provádět, ale také proto, abych pomohla zapomenout na denní stresy, abych pomohla k odreagování se a k celkovému uvolnění a to nejen těla, ale i mysli.
 • Naše hesla jsou: „problémy necháváme před dveřmi tělocvičny“, „cvičíme ne kvůli ostatním, ale sami kvůli sobě“, „s legrací a úsměvem to jde vždycky líp“.
 • Jsem ráda, že všichni, kteří dlouhodobě tuto aktivitu navštěvují, jsou s tímto typem pohybu spokojeni a že jim, jak říkají „dobíjím baterky“.
 • Mohu říci, že za ta léta se z masového cvičení podařilo vytvořit cvičení klubového charakteru, k čemuž přispívají i společná vánoční posezení či posezení při kytarách na začátku a konci cvičební sezóny.
 • Cvičební sezóna probíhá přes zimní období od října do dubna (řídíme se změnami letního času na zimní a zimního času na letní), v jarním a letním období je škoda chodit do tělocvičny, raději provozujeme individuální kondiční pohyb venku (cyklo, turistika, plavání, běh, atd.).

Naše motto: Vítán je každý, kdo chce sám na sobě dlouhodobě pracovat v atmosféře pohody klubového cvičení. Na pohlaví, věku a výkonnosti nezáleží, vždyť udržovat si kondici je nutné v každém věku, úměrně svým zdravotním možnostem. Přijďte si odzkoušet tento typ pohybové aktivity.

Kondičně-aerobní cvičení

🤸 Helena Kolářová 📅 pondělí, 17:30–18:30 💰 70 Kč *

🔍 zobrazit podrobnosti

V hodině najdete trochu tance, trochu aerobiku, trochu kondičního cvičení doplněného protahováním a uvolněním. Samozřejmostí jsou i informace z fyzioterapie.

Kondiční cvičení žen

🤸 Libuše Franckeová 📅 úterý, 19:00–20:30 💰 70 Kč *

🔍 zobrazit podrobnosti

Kondiční cvičení žen je ideální na zvýšení fyzické kondice a formování postavy. Začínáme aerobní vazbou, při které se zahřejeme a připravíme na spalování tuků. Poté následuje kruhový trénink při hudbě s využitím různého náčiní – činky, balony, bosu, stepy a podobně. Na závěr zařazujeme strečink.

Stejnou hodinu cvičíme zhruba 2 měsíce. Začínáme lehčí hodinou a během roku zátěž přidáváme.

Zdraví 💙

Zdravotně-kondiční cvičení

🤸 Helena Kolářová 📅 středa, 14:45–15:45 💰 50 Kč

🔍 zobrazit podrobnosti

Ve spolupráci s jabloneckou nemocnicí vzniklo zdravotně-kondiční cvičení, které je vhodné nejen pro kardiaky, ale pro kohokoli, kdo se chce hýbat. V hodině využívám pružné tahy, gymbaly, overbaly a další pomůcky. Skupina je aktivní i mimo tělocvičnu, pořádá společné výlety a soustředění.

Kolektivní sporty ⚽

Florbal

🤸 Petr Makovička 📅 čtvrtek, 18:15–19:30 💰 pronájem

🔍 zobrazit podrobnosti

Hrajeme florbal, k tomu není co dodávat. :-)

Sálová kopaná

🤸 Břetislav Skrbek 📅 středa, 18:10–19:20 💰 70 Kč *

🔍 zobrazit podrobnosti

Fotbálek hrajeme pravidelně i o prázdninách. V tělocvičně je totiž hra daleko intenzivnější než venku, kde míč věčně lítá do autu. Obvykle hrajeme 3 nebo 4 zápasy do 10 gólů. Stálý kolektiv cca 8 známých od 25 do více jak 70 let (to jsem já) se nepravidelně obměňuje – nebráníme se nově příchozím. Po hře se jdeme v rámci regenerace koupat do přehrady (v létě) a na pivo na zahrádku u přehrady nebo v místní klubovně Jiskra Mšeno. Jsme průměrní ohleduplní hráči (občas k nám zavítali žáci FK Jablonec a byli jsme trapní se svým uměním).

Dvakrát do roka pořádáme turnaj, kde je účast mnohem větší. Hrajeme pro zábavu, ale také o věcné ceny pro vítěze i poražené. Oblibě se těší „poločasová“ soutěž pro přítomné diváky.

Pozn.: při hře se učíme i dovednostem s míčem, které je nedílnou, ale i samostatnou kapitolou každé hodiny.Děkujeme:

© 2020 SRK Břízky, Michal Stružský, db, beta