SRK Břízky

Děti na startu 👶

Děti cvičící v těchto našich cvičebních hodinách jsou zapojeny do celorepublikového projektu DĚTI NA STARTU. Bližší informace k tomuto projektu jsou k dispozici na webu projektu. Licenci k projektu vlastní Český svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. Náš spolek s tímto svazem každoročně uzavírá dohodu o poskytování této licence pro uvádění projektu do denní praxe. Projekt je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

FISAF zajišťuje proškolení a certifikaci lektorů pracujících s dětmi v rámci tohoto projektu a sleduje realizaci projektu ve sportovních organizacích, kterým je licence poskytnuta. Takto je tedy zajištěna nejen kvalita práce s dětmi, ale prostřednictvím registrace dětí coby členů našeho spolku, potažmo i svazu FISAF, také jejich každoroční úrazové pojištění při cvičebních lekcí v rámci tohoto projektu.

Při registraci dětí do tohoto projektu, pak navíc každé z dětí dostává tričko se svým jménem, deníček k zaznamenávání svých pohybově-sportovních dovedností a na konci každého roku i památeční diplom. Registraci s vyplňováním přihlášky provádíme až poté, co si děti naše cvičení odzkouší a samy se rozhodnou, že je tyto aktivity baví a chtějí v nich pokračovat.

Jakýkoliv dotaz, buď k zapojení svých dětí do našich cvičebních aktivit či k projektu Děti na startu, můžete směrovat na naši projektovou manažerku Jiřinu Vargovou. Nebojte se proto přivést své děti k nám do tělocvičny a dát jim tak příleitost k zahájení jejich sportovně pohybového rozvoje, a tím i příležitost k nastartování celoživotní spokojenosti z pohybu, potažmo i zdraví.

Lektoři️ 🤸

Aktivity ❤️

Mateřské školky 🏡Děkujeme:

© 2020 SRK Břízky, Michal Stružský, db, beta