SRK Břízky

O nás 🤝

Sportovní rekreační kluby Jablonec nad Nisou, z. s. je dobrovolným sdružením občanů, fyzických a právnických osob s cílem organizovat a rozvíjet rekreační sporty v různých odvětvích, tj. ve sportovních klubech. Sportovní činnost probíhá na rekreační úrovni v jabloneckých Břízkách.

Základem je velmi erudovaný tým lektorů (fyzioterapeuti, učitelé tělesné výchovy), který je schopen nabídnout cvičení pro všechny věkové kategorie od nejmenších, přes školní mládež, až po cvičení se zdravotním zaměřením pro seniory.

U všech aktivit je kladen důraz nikoli na výkonnostní, ale na zdravotní aspekt činnosti. U dětí jsou to pak správné pohybové stereotypy a držení těla. Právě pro nejmenší věkové kategorie (včetně cvičení rodičů s dětmi) je to se svým vybavením ideální prostor pro sportovní aktivity. Náš tým lektorek je nejen propagátorem, ale i realizátorem všestranné pohybové přípravy dětí od 3 do 9 let. Z tohoto hlediska jsme zapojeni nejen do celorepublikového projektu Děti na startu, podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Českým svazem aerobiku a fitness FISAF, ale pomáháme i mateřským a základním školám při realizaci i trénincích všestranných pohybových dovedností nejmladších dětí.

Snahou SRK je vytvářet v tělocvičně optimální podmínky pro všechny věkové kategorie, zlepšovat prostředí, doplňovat vybavení a nabízet své aktivity za příznivých cenových podmínek.

Jsme rádi, že nám každý rok pravidelně přispívá na náš provoz několik partnerů. Děkujeme!Děkujeme:

© 2020 SRK Břízky, Michal Stružský, db, beta